Keresés

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) a Hozocenter.hu. (2624 Szokolya Aradi út 2 Üzemeltető) által üzemeltetett www.hozocenter.hu (a Továbbiakban: hozocenter.hu) online hirdetési oldal.

I. Általános rendelkezések

 Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a hozocenter.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

     A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

     A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatát. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

     Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az apróhirdetési oldal rendeltetésszerű használatával vagy a hozocenter.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

     A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre.

     Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Hozocenter.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

     A Felhasználó hirdetést csak önálló felhasználói fiók létrehozásával adhat fel, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető, miután azt a Felhasználó aktiválta.A felhasználói fiók törlésével a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

II. Felhasználás főbb szabályai

     Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a hozocenter.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a hozocenter.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

     Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hozocenter.hu bármely elemét módosítsa vagy megszüntesse.

     A Felhasználó által a hozocenter.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

     A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

     Amennyiben a hozocenter.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

     Amennyiben a hozocenter.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

     A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

     Az ingyenesen feladható hirdetések száma 4 db/felhasználó.

     Az ingyenesen feladott hirdetések 90 napig aktivak. A lejáratot megelőzően Üzemeltető értesítést küld Felhasználónak és felajánlja a hosszabbítás lehetőségét. A nem aktiv hirdetések 90 nap után törlésre kerülnek. A 6 hónapig nem látogatott felhasználói fiókok szintén törlésre kerülnek. 

III. A szolgáltatás használata:

     A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető saját maga dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi.A hozocenter.hu-n kifejezetten tiltott az alábbi termékek/szolgáltatások hirdetése- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;- hamis, vagy hamisított - hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

     Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

     Tiltott továbbá:

                                     -      egy hirdetésen belül több olyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak;

-          olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé; 

-        olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz; - a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni. Az egyezést zárt elektronikus rendszer figyeli és érzékeli, és a fentebb meghatározott egyezés esetén az adott hirdetést automatikusan törli. - minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogát és gazdasági érdekeit.

     A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

IV. Kapcsolattartás

A hozocenter.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra megadott email címen, vagy a felhasználói fiókbók “üzenet adminnak”-on fogadja  a  a fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket.  Az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

V. Személyes adatok

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak a bíróság részére csak a és a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VI. Szerződés megszünése:

  1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy az Ügyfélszolgálat linken keresztül jelzi ezt az igényét. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
  2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
  3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor  a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott apróhirdetések és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek.
  4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

VII. Szerzői jogi rendelkezések

A hozocenter.hu Hoffman Zoltán. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.A hozocenter.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A hozocenter.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Subscribe via RSS or Email:

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
e-max.it: your social media marketing partner